Centro veiklos funkcijos:

Sprendimas dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
(2017 06 22 Nr. T2-162) Galioja nuo 2017-07-01
Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai. Galiojo iki 2017-07-01
(2014 11 06 Nr. T2-332 sprendimas “Dėl Tarybos 2012 03 29 sprendimo Nr.T2-70 pakeitimo”).
Palangos miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos mokėtojų, komunalinių atliekų deklaravimo tvarka
(2009 12 30 Nr.T2-317 sprendimas “Dėl Palangos miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos mokėtojų, komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos patvirtinimo”).
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas
(2014 11 27 Nr.T2-364 sprendimas “Dėl Tarybos 2010 11 25 d. sprendimo Nr.T2-321 1 p. pakeitimo”).

Rinkliava yra renkama
kiekvieną dieną visą parą nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. (imtinai).

Už parkavimą atsiskaitykite telefonu

Dėl tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo 2017-05-31 Nr. T2-148
Suvestinė redakcija 2019 07 12
Dėl tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo 2016-05-26 Nr. T2-155
Sprendimas dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti
(2012 05 31 Nr. T2-162)

 

Sprendimas dėl Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 2016 05 26 Nr.T2-154

BĮ PALANGOS MIESTO RINKLIAVŲ CENTRAS
Gintaro g. 33A, PALANGA, LT-00134
TEL: (8 460) 49003
info@pmrc.lt
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atsiskaitomosios sąskaitos:
AB Šiaulių bankas LT36 7180 6000 0013 0945
Vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą atsiskaitomoji sąskaita:
AB Šiaulių bankas LT08 7180 6000 0113 0161

Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio atsiskaitomoji sąskaita:
AB Šiaulių bankas LT66 7180 6000 0113 0863

Aktuali informacija:

Prašymo forma                                                                          Parsisiųsti
Deklaracijos forma                                                                    Parsisiųsti
Prašymo forma dėl deklaravimo                                            Parsisiųsti
Prašymo forma dėl siuntimo el. paštu                                  Parsisiųsti
Forma dėl rinkliavos kintamosios dalies perskaičiavimo   Parsisiųsti
Prašymo forma dėl 0 % dydžio tarifo taikymo                     Parsisiųsti

Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Asbesto turinčių atliekų surinkimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje ir jų sutvarkymas“. Projekto įgyvendinimo metu iš Palangos miesto teritorijoje esančių visuomeninės paskirties ir individualių gyventojų pastatų apvažiavimo būdu neatlygintinai bus surenkamos asbesto turinčio atliekos t.y. asbestinės stogo dangų atliekos.

Pavojingų atliekų savininkai privalo registruotis iš anksto, raštu pateikdami laisvos formos prašymą Palangos miesto savivaldybės administracijai, kuriame privaloma nurodyti:

  1. Atliekų turėjo duomenys: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninis paštas;
  2. Asbesto turinčių atliekų preliminarus kiekis;
  3. Asbesto turinčių atliekų buvimo vieta, adresas.

Prašymus prašome teikti adresu Vytauto g. 112, Palanga (I aukšte), arba elektroniniu paštu administracija@palanga.lt.

Prašymų laukiame nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

Pažymėtina, kad neatlygintai surenkamų asbesto turinčių atliekų kiekis yra ribotas, todėl neatlygintinas asbesto turinčių atliekų surinkimas bus vykdomas atsižvelgiant į prašymų pateikimo datą.

Užsiregistravusiuosius (prašyme pateikus VISĄ būtiną informaciją) apie atliekų išvežimo datą, laiką ir kt. informuosime asmeniškai.

Pastaba: prašymai, kuriuose pateikta informacija bus neišsami ar netiksli, nagrinėjami nebus.

Informacija asmenims, kurie teikia patalpų nuomos paslaugas su verslo liudijimu Palangos mieste. Prašome atkreipti dėmesį, kad turto vienetui už 1 kalendorinę verslo liudijimo dieną papildomai skaičiuojama 40 ct dydžio vietinė rinkliava.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitė vietinės rinkliavos už atliekas nuostatai. Informuojame, kad įsigalioja dvinarė vietinė rinkliava,  susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

Keitėsi ir nesinaudojimo nekilnojamuoju turto objektu deklaravimo tvarka

PR 049- SI - 24_09_12-512